MOSCOT

墨鏡|MOSCOT LEMTOSH 入手心得&實搭分享

墨鏡|MOSCOT LEMTOSH 入手心得&實搭分享
MOSCOT是哥喜愛以久的墨鏡品牌,最為人所知是好萊塢史傑克船長強尼戴普愛牌。最近有點$$入手故寫點簡單的入手心得並搭配幾套服裝跟大家分享分享。